Trang chủ / Dự án / 𝗗𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗯𝗶̣ 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 & 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝗗𝗕𝗮𝗰𝗼𝘂𝘁𝗶𝗰𝘀 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟭𝟬𝟬 𝗰𝘂̉ 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶

𝗗𝗮̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗯𝗶̣ 𝗮̂𝗺 𝘁𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗺𝗲 𝗖𝗶𝗻𝗲𝗺𝗮 & 𝗞𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝗗𝗕𝗮𝗰𝗼𝘂𝘁𝗶𝗰𝘀 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗵𝗼̛𝗻 𝟭𝟬𝟬 𝗰𝘂̉ 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶


  Sau khi nhận được yêu cầu từ em Hằng tư vấn của 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗵𝘂𝘆 𝗮𝘂𝗱𝗶𝗼 đã hỗ trợ và tư vấn chi tiết về các sản phẩm, bộ dàn phù hợp với tiêu chí mà em đưa ra. khi nhận được các tư vấn em Hằng đã quyết định mua ngay 𝗕𝗼̣̂ 𝗱𝗮̀𝗻 𝟯 𝗶𝗻 𝟭 𝘅𝗲𝗺 𝗽𝗵𝗶𝗺 𝗯𝗼𝗺 𝘁𝗮̂́𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮́𝘁 𝗸𝗮𝗿𝗮𝗼𝗸𝗲 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗱𝗮̀𝗻 𝗺𝗮́𝘆  ====================== 🏢VIỆT HUY AUDIO  𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚-𝐡𝐢𝐟𝐢-𝐡𝐢𝐞𝐧𝐝-𝐤𝐚𝐫𝐚𝐨𝐤𝐞 📌 𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐘𝐨𝐮𝐭𝐮𝐛𝐞: https://www.youtube.com/Việt huy audio ------------------------------------- 📞Gọi Mua Hàng :0903256055 📞Hỗ trợ kỹ thuật : 0904198019 ------------------------------------- 🔹80c Mê Linh-Quận Lê Chân-Hải Phòng 🌏 Website: https://Viethuyaudio.com